Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Commissies

Alle commissies bij SC Joure op een rij:

Commissie Voetbal Commissie sponsoring
Commissie korfbal Commissie Toernooi
Commissie activiteiten Commissie materialen
Commissie kantine Commissie bouw
Commissie communicatie Commissie duurzaamheid
Commissie vertrouwen Commissie stages
Commissie Voetbal:

bestaat uit:

Johan-Paul Yntema Zaterdag Senioren beleid / voorzitter
Richard Elsinga Technisch beleid / hoofdbestuur
Geert-Jan Haringsma Technisch beleid / hoofdbestuur
Gerben Veenstra Coördinator JO8, t/m JO12
Sander Wynia Coördinator JO 13 t/m 19
  Zondag Senioren
Jan-Arjen Kooi Keepersbeleid
Gerian Kooystra Meisjes/vrouwen beleid
Sieger Bakker Beleid C.O.W.T.


terug 

Commissie korfbal:

De afdeling korfbal heeft een eigen bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en beleid binnen het korfbal en vergadert circa 1 keer in de 6 weken. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen: Wietse Wielinga (Voorzitter, secretaris, financiën), Riemer Hobma (wedstrijdsecretariaat senioren, ledenadministratie, zaalhuur), Jisca Otter (wedstrijdsecretariaat jeugd, zaalhuur), Martijn van Dijk (communicatiecommissie, kleding, overige jeugdzaken) en Sylvia Nijboer (activiteitencommissie, Kangoeroekorfbal)

terug

Commissie activiteiten:

De Actiecommissie bestaat uit 6 personen: Gerda van der Meer (voorzitter), Anne Feenstra (penningmeester) en de volgende commissieleden: Douwe Douma, Jan Semplonius, Liesbeth Boersma en Bonne Brouwer. Het doel van de Actiecommissie is om zo veel mogelijk geld voor SC Joure binnen te halen. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van acties zoals de kerstverloting en de paaseitjesactie. Nieuwe acties zijn altijd welkom. Veel geld wordt binnen gehaald door de verkeersregelaars die op veel evenementen aanwezig zijn om het verkeer te regelen. 

terug

Commissie kantine: 

De kantinecommissie bestaat uit: Peter Dirksen (voorzitter), Lies Feenstra (kantinebeheerder) en Fokke Noppert (penningmeester). We regelen o.a. de bezetting voor de kantine, voor zowel door de week als in het weekend, als ook bij evenementen/toernooien. Als er (gemeentelijke) vergunningen voor diverse festiviteiten of acties nodig zijn, regelen wij die ook. Je kan verder bij ons terecht voor het volgende:

Als je als vrijwilliger in de kantine(voor bardienst) wilt staan. Als je een festiviteit wil organiseren in de kantine. En voor alle verdere kantine relateerde zaken, zoals vergaderingen, darten, kaarten, o.i.d..

terug

Commissie communicatie: 

Leden: Sjoerd-Jaap Wynia (voorzitter), Sieger Bakker, André de Lange, Otto de Lange, Sierd v/d Goot, Martijn van Dijk, en Wilma v/d Wal. Werkzaamheden: Onderhouden en actualiseren website, in combinatie met Sportlink. Plaatsen van nieuws en wedstrijdprogramma’s op website, narrowcasting en social media. 4 keer per jaar uitgave van clubblad ‘De Spil’. Wekelijks het ‘Trochrinnerke voor leden korfbal. Aanspreekpunten website: Otto de Lange, Sieger Bakker en André de Lange. Aanspreekpunt De Spil: Sjoerd-Jaap Wynia. Redactie De Spil: Sjoerd-Jaap Wynia, Martijn van Dijk en Wilma vd Wal. Aanspreekpunt Trochrinnerke: Sierd v/d Goot. Twitter SC Joure: Martijn van Dijk en Otto de Lange. Instagram SC Joure: Sierd v/d Goot en Martijn van Dijk. Facebook SC Joure: Otto de Lange Narrowcasting: Otto de Lange en Sieger Bakker

terug

Commissie vertrouwen: 

De vertrouwenscommissie bestaat uit 3 personen: Evert den Drijver, Douwe Zwaga en Tineke Kuindersma. De vertrouwenscommissie van de SC Joure staat ten dienste van eenieder, die op een of andere manier met de sportclub te maken heeft; leden zowel als bestuursorganen. Zoals het woord van deze commissie al aangeeft zijn alle contacten, die wie dan ook, met deze commissie heeft VERTROUWELIJK. U kunt de vertrouwenscommissie bereiken via het mailadres.

terug

Commissie sponsoring: 

De sponsorcommissie is binnen de vereniging het aanspreekpunt voor de sponsoren. Dit gebeurt in overleg met het bestuur van de vereniging. Waarom SC Joure sponsoren? SC Joure is de grootste vereniging in de gemeente De Fryske Marren. We hebben 950 leden en circa 400 vrijwilligers. Samen met ouders, vrienden en andere betrokkenen,
teams van andere clubs en hun toeschouwers die op bezoek komen, bereikt u door sponsoring een doelgroep die veel groter is dan 1000+ mensen. U bent ervan verzekerd dat u een groot publiek bereikt met uw reclameboodschap. Daarnaast is een groot aantal bedrijven sponsor van SC Joure. Deze bedrijven vormen een kans op meer zakendoen voor u, of om gezellig met een andere ondernemers eens van gedachten te wisselen. En het is ook leuk om een vereniging als SC Joure te ondersteunen.

terug

Commissie Toernooi:

De commissie toernooien bestaat uit: Bert Lems (voorzitter), Adolfo Moreno en Ed Luttikhuis. De commissie houdt zich bezig met het organiseren van toernooien op ons eigen sportcomplex en het stimuleren en coördineren van deelname aan toernooien van andere verenigingen. We organiseren voor de eigen leden o.a. het jaarlijkse slottoernooi en het kerst mix zaaltoernooi.  Maar ook andere evenementen worden door ons (mede) georganiseerd. Bijvoorbeeld Voetbal Talenten Toernooien en schoolvoetbal toernooien.

Veelvuldig worden we benaderd door stagiaires die al dan niet voor hun sportopleiding een toernooi willen (meehelpen) organiseren. Hier werken we graag aan mee. Leden die voor studiepunten of stage-uren willen meehelpen, kunnen zich aanmelden bij ons of bij stage coördinatrice Tineke Kuindersma (zie ook het overzicht contactpersonen voor de contactgegevens).

terug

Commissie materialen:

De materiaalcommissie bestaat uit de volgende personen: Andries Glas, André Boersma, Wim van der Kooi en Johannes Elgersma. De materiaalcommissie zorgt ervoor dat alle teams voldoende ballen, hesjes, pionnen e.d. hebben, zodat de teams voldoende materiaal hebben om te kunnen trainen en om wedstrijden te kunnen spelen. Indien er vragen zijn over materialen om te trainen of wedstrijden te spelen, kan men bij ons terecht.

terug

Commissie bouw:

De bouwcommissie bestaat uit de volgende personen: Jan Semplonius, Henk de Wolff, Rienk Kootje, Jan Paul Yntema en Collin Knol. De commissie zorgt voor het onderhoud van de gebouwen. Als er gebreken worden geconstateerd, graag melden bij Jan Semplonius.

terug


Commissie duurzaamheid:

Bij SC Joure kun je veel doen om de milieubelasting zoveel mogelijk te verlagen. Voedselverspilling voorkomen, slim inkopen en energiezuinig verwarmen/koken/verlichten enz.. Vaak is dit niet alleen duurzaam, maar ook gezond en goedkoop op de koop toe. Als duurzaamheidscommissie willen we hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Inmiddels hebben we bij SC Joure bijvoorbeeld al zonnepanelen, ledverlichting en bewegingsmelders geïnstalleerd. De volgende stap is de veldverlichting in de led, maar er zijn nog tal van onderwerpen. De commissie bestaat uit Marlies Ballemans, Erik de Jong, Collin Knol, Lies Feenstra en Gerd van Os. Vragen of ideeën met betrekking tot bovenstaande kunnen aan onze commissie worden gesteld.

terug


Commissie stages:

Aanspreekpunt voor alles met betrekking tot stages: Tineke Kuindersma. Er wordt gezorgd voor de coördinatie en plaatsing van alle nieuwe stagiaires binnen de club (Vanuit de scholen, maatschappelijke stages, overige stages).

terugDelen

Hoofdsponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!