Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voetbal

Informatie van en over de ledenadministratie
Afdeling voetbal

Contact
Lambert Doorn
ledenadministratievoetbal@scjoure.nl

 

Inhoudsopgave

Aanmelden
Afmelden
Overschrijven
Adres-_en_Contactgegevens
De digitale spelerspas
Vragen over indeling, (proef)training
Vragen over contributie

 

  

Aanmelden

Inhoud


Dit kan alleen 
bij de ledenadministratie door het lid of ouder(s)/verzorger(s) worden gedaan (dus niet via trainer, leider, vriend, etc., ) door het ingevuld en ondertekend inleveren van het aanmeldingsformulier.

Lees s.v.p. eerst de informatiebrief  bij het aanmeldingsformulier voordat er contact wordt opgenomen met de ledenadministratie. 

Aanmeldingsformulier+Informatiebrief


Na verwerking van de aanmelding wordt door de coördinator, leider of contact met je opgenomen over de indeling, training en wedstrijden.

NB!. Wanneer je in de afgelopen 3 jaar voor een andere vereniging bent uitgekomen in bindende (KNVB) wedstrijden is overschrijving noodzakelijk.

Wat bij buitenlandse nationaliteit?

Ben je tussen de 10 en 18 jaar oud dan is , ook bij een eerste aanmelding ooit voor voetbal, een aanvraag voor internationale overschrijving verplicht!!

De internationale overschrijving moet bij de KNVB ingediend zijn in periode half juni t/m 31 augustus of in de maand januari.

Je bent niet eerder speelgerechtigd totdat overschrijving is goedgekeurd.
Wanneer je je buiten deze perioden aanmeld als lid ben je dan ook niet direct speelgerechtigd!

Lever bij aanmelding de vereiste documenten in én voor zover mogelijk een ingevuld en ondertekend internationaal overschrijvings formulier.
Deze kunt u hier downloaden

 

 

WACHTLIJST

Wanneer je in de leeftijdscategorie valt waarvoor een wachtlijst geldt en je toch lid wilt worden, wordt geadviseerd om tóch het aanmeldingsformulier in te leveren.
Je wordt dan namelijk op de wachtlijst gezet. 

 

Afmelden

Inhoud

 

Dit kan alleen bij de ledenadministratie door het lid of ouder(s)/verzorger(s) worden gedaan (dus niet via trainer, leider, vriend, etc., )

Binnen 14 dagen ontvang je een bevestiging. Bewaar deze mail goed. 
Niet ontvangen? Neem dan contact op met de ledenadministratie!

NB1! Meld je ook af voor 1 mei als je voornemens bent om je over te laten schrijven naar een andere vereniging.

NB2! Afgemeld vóór 1 mei!  Datum poststempel en verzending e-mail is bepalend.
Het lidmaatschap wordt per 1 juli beëindigd.
Voor afmeldingen die na 30 april binnenkomen loopt het lidmaatschap door met nog één seizoen.

Contributie blijft, ook bij tussentijdse opzegging, verschuldigd tot en met de maand juni van het lopende seizoen (seizoen is 12 maanden van 1 juli tm 30 juni). 

Overschrijven

Inhoud


Naar SC Joure

Meld je uiterlijk 2 dagen voor de sluitingsdatum van 15 juni van de KNVB aan bij de vereniging.
Houd er rekening mee dat de ledenadministrateur een vrijwilliger is en niet 24/7 beschikbaar.
Wacht dus niet tot het laatste moment en voorkom dat je aanmelding niet tijdig kan worden verwerkt.

Zie aanmelden


Naar andere vereniging
Wanneer je nog lid bent dan  vóór 1 mei afmelden als lid. 

Wil je 'niet spelend lid' blijven van SCJOURE vanwege training en/of wedstrijd gerelateerde functie (trainer, leider) meldt dit dan bij de ledenadministratie, anders word je geheel uitgeschreven.

Meld je aan bij de nieuwe vereniging. Daarna wordt het overschrijvingsproces digitaal in gang gezet.
 

LET OP

 1. Overschrijvingen ingediend tussen 5 maart en 15 juni worden per 1 juli door de KNVB doorgevoerd in de administratie, tenzij er een financiële blokkade wordt gelegd vanwege achterstallige betaling.
   
 2. De sluitingsdatum van de KNVB voor overschrijvingen is 15 juni om 23:59 uur. Overschrijvingen die na 15 juni worden ontvangen, worden als tussentijdse overschrijving in behandeling genomen en dan moet er worden voldaan aan de dispensatiecriteria.
   
 3. Een overschrijving is van toepassing als je tot en met 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de laatste vereniging als spelend lid bent uitgekomen.
   
 4. De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

Vragen

Voor vragen aangaande overschrijving kun je terecht bij de KNVB:
Website: KNVB_Overschrijven
Email: overschrijvingen@knvb.nl
Tel:    0343-499740 of  0343-499699Adres-_en_Contactgegevens

Inhoud

 

Je hebt er zelf belang bij als je adres- en contactgevens bij de ledenadministratie actueel zijn.
Ze worden geraadpleegd om je te informeren over o.a. trainingen en wedstrijden en voor toezending van het clubblad en de e-factuur.

Het blijkt regelmatig dat mutaties van adres, telefoonnummer(s), e-mail of bankgegevens niet worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 

Als je persoonsgegevens niet kloppen of er sinds je aanmelding gegevens zijn veranderd die je nog niet hebt doorgegeven wil je dit dan per e-mail doorgeven.
ledenadministratievoetbal@scjoure.nl

NB! Wanneer je op websites van de KNVB, zoals voetbal.nl en in wedstrijd apps van de KNVB een e-mail adres gebruikt om je te registreren en je koppelt dit aan je KNVB relatienummer dan wordt dit e-mail adres ook in de administratie van SC Joure gewijzigd.

Dit betekent dat ook de digitale factuur als vooraankondiging naar dit e-mail adres wordt gestuurd. Dit kan ongewenst zijn als bij aanmelding destijds hetzelfde e-mail adres is opgegeven voor het lid en het factuuradres.

   

De digitale spelerspas

Inhoud

 

Leden die vallen in de leeftijdscategorie JO13/MO13 tot en met senioren zijn speelgerechtigd voor bondswedstrijden wanneer het lid via de voetbal.nl app of via de leider met de wedstrijdzaken app van de KNVB/ Sportlink Services (te downloaden in IOS of Android store) een pasfoto of daaraan vergelijkbaar van zichzelf aan zijn profiel heeft toegevoegd.

Is dit nog niet gedaan dan mag bij de eerste wedstrijd een geldig ID worden overlegd.

 

Vragen over: 

Inhoud

 

Indeling
Als je nog niet bent ingedeeld kun je hiervoor terecht bij de coördinator van je leeftijdscategorie (zie informatiebrief bij aanmeldformulier)
Ben je al wel ingedeeld, leg dan eerst je vraag voor aan je leider of trainer. Als je vraag niet kan worden beantwoord vraag het dan pas aan je coördinator.

Proeftraining
Neem voor een proef- / oriëntatietraining contact op met de coördinator!
Na 2 tot 3 proeftrainingen wordt van je verwacht dat je een keuze maakt. Stoppen of aanmelden.
In de informatiebrief kun je terugvinden in welke leeftijdscategorie je valt.

Zie de lijst met contactpersonen voor het vinden van je coördinator.
 

 

Vragen over contributie

Inhoud

 

Antwoorden op vragen over de hoogte en soort bedragen kun je terugvinden in de tarievenlijst en in de informatiebrief die bij het aanmeldingsformulier is toegevoegd.

 

Contributiebetaling:
De contributie wordt voor het eerst geïncasseerd bij de eerstvolgende maandelijkse incassorun na aanmelding.
Rond de 9e dag van de maand (in juli rond de 17e) vindt de incasso plaats.

Contributie bestaande uit:

 • Inschrijfgeld in de maand na inschrijving;
 • Verenigingslidmaatschap
  Omschrijving spelactiviteit (voor wie deelneemt aan wedstrijden en/of trainingen);
 • Kosten van aan het lid opgelegde boetes van de KNVB en/of vereniging;
In geval van automatische incasso ontvang je een vooraankondiging middels een e-factuur.
Dit is standaard naar het primaire e-mail adres dat bij de persoonsgegevens van het lid is vastgelegd.

Indien gewenst kan de e-factuur naar het e-mail adres van de ouder /verzorger worden gestuurd of naar een ander factuur- en e-mail adres worden verstuurd.

Onterechte of onjuiste incassering of geen e-factuur?
Neem hierover per mail  contact op met de ledenadministratie ledenadministratievoetbal@scjoure.nl
Vermeld duidelijk waar het over gaat, over welke maand(en) het gaat, je naam, je debiteurnr en het factuurnummer.
 

 

Wanneer de contributie niet betaald is:
Wanneer de contributie niet betaald is doordat de incasso niet kon worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo of dat de incasso is gestorneerd, krijg je eerst een herinnering.
Is daarna nog niet betaald dan volgen maximaal 3 aanmaningen. 
Indien na derde aanmaning nog niet is betaald zonder dat er contact is opgenomen met de penningmeester, worden er passende maatregelen genomen.
 

 

Wanneer de contributie niet betaald kan worden:

Wanneer door omstandigheden incidenteel niet betaald kan worden, neem dan contact op met de penningmeester!

Is contributiebetaling door omstandigheden structureel een probleem en ben je nog geen 18 jaar, dan kan er beroep worden gedaan op Jeugdfonds Sport Friesland
Stichting Leergeld bemiddeld hierin en verzorgt de aanvragen bij Jeugdfonds Sport Friesland.

 

 

 

 

Delen

Hoofdsponsoren

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!