• Hierbij nodig wij alle leden uit voor de ALV op woensdag 6 december.
  Onderstaand zie jullie de agenda. Graag zien we jullie op 6 december.

  Agenda ALV woensdag 6 december 2023

  Locatie: Clubhuis SC Joure

  1. Opening om 20.00 uur

  2. Ingekomen stukken

  3. Notulen ALV 11 mei 2023 

  4. Terugblik en vooruitblik huidig seizoen

  5. Bestuursverkiezingen

  Het bestuur draagt Marjan Otter voor als bestuurslid

  (Leden kunnen zich nog kandidaat stellen t.m. 1 december bij het secretariaat))

  Pauze (15 minuten)

  6. Voetbal, Korfbal en Kaatsen

  7. Verslag kascommissie en kiezen nieuw lid kascommissie

  8. Financieel jaarverslag

  9. Vanuit het Hoofdbestuur

  - aanpassingen Huishoudelijk reglement 

  - aandacht voor het gebruik van genotmiddelen op de club en daarop volgend aanpassingen Normen en waarden beleid 

  - aanpassingen overlijdensprotocol

  - nieuwe structuur bestuur en voetbal/korfbal/kaats-afdelingen

  - voortgang kantine en ballenhok

  10. Rondvraag

  11. Sluiting

  De notulen van de ALV van 11 mei 2023, staan op de website en zijn vanaf 22 november op te

  vragen bij secrtariaat@scjoure.nl.