• Aan de ouders, verzorgers, leiding en trainers van alle jeugdteams van SC Joure,

  Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

  De afgelopen weken hebben we bij SC Joure helaas een aantal berichten ontvangen van
  vrijwilligers, inwoners en politie over negatieve onderwerpen. Het gaat hierbij over
  onderwerpen als discriminatie, opstootjes/vechtpartijen, vernielingen in kleedkamers, niet
  schoon achterlaten van kleedkamers en jeugdige baldadigheid zoals het omtrappen van
  containers die langs de weg staan of het gooien van eieren tegen de ramen, vaak tussen
  18.00 en 20.00 uur (aldus de politie).

  De reden dat inwoners en politie het bestuur benaderen is omdat de mensen zien dat dit
  jongeren zijn die rondfietsen in SC Joure kleding. Nu beseffen wij ons terdege dat wij als club
  niet verantwoordelijk zijn voor het doen en laten van kinderen, wel of geen lid van onze
  club, die buiten de hekken van ons sportpark rondfietsen. Toch vragen wij jullie om dit soort
  vervelende zaken eens te bespreken aan de keukentafel of in de kleedkamer met je team.

  Het gaat hier om normen en waarden. Het gaat hier om SC Joure. We zijn samen een
  prachtige club en een hele fijne vereniging. Laten we het met z'n allen leuk houden, geen
  overlast veroorzaken en vooral veel sportplezier beleven.

  Namens het bestuur

  overlast brief Joure (apr 24)