• Contributie SC Joure

 • Tarieven Voetbal

  Tarieven geldig van 1-juli-2024 t/m 30-juni-2025
  per seizoenmaandelijkse incasso
  Basis verenigingslidmaatschap (niet-spelend lid) *€ 60.00€ 5.00
  Senioren€ 276.00€ 23.00
  JO18 - JO19 / MO19 € 204.00€ 17.00
  JO14 - JO17 / MO15 - MO17€ 180.00€ 15.00
  JO8 - JO13 / MO9 - MO13 € 180.00€ 15.00
  JO6 - JO7 / MO7(Mini´s) € 96.00€ 8.00
  Alleen trainen € 96.00€ 8.00
  7x7 (enkel bondswedstrijden vrijdagavond) € 138.00€ 11.50
  Inschrijfgeld bij (opnieuw) aangaan lidmaatschap bij SC Joure€ 10.00
  Donateur€ 60.00€ 5.00
  Verhaalbare kosten van de bond per geval (zoals rode en gele kaart) **PMPM
  Verhaalbare kosten of opgelegde boetes door de vereniging per gevalPMPM
 • *   Is ook tarief voor langdurig geblesseerden. 
  ** Kosten tuchtzaak op basis van door de bond aangeleverde gegevens.

  Elk 4e, 5e etc. lid van een gezin is vanaf het jongste of minst betalende lid van SC Joure geen contributie verschuldigd. Wel het inschrijfgeld!
  Is hiervan sprake, dan dit bij aanmelding aangeven.

  De leeftijd op 31 december voorafgaand aan de start van een (lopend) voetbalseizoen (1-juli) bepaalt de leeftijdscategorie.
  Dit bepaalt ook het contributietarief en niet het uiteindelijke team waarin je bent ingedeeld.
  Vb.: Ben je als jongen op 31 december in het voorafgaande jaar 13 jaar dan kom je in JO14 (Jongens Onder 14)
  Vb.: Ben je als meisje op 31 december in het voorafgaande jaar 9 jaar dan kom je in MO11 (Meiden Onder 11)

  Opgelet!
  Op moment van aangaan lidmaatschap is contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen (30 juni).
  Ook wanneer daarna tussentijds wordt opgezegd!
  Opzegging lidmaatschap voor 1 mei bij de ledenadministratie.
  Daarna loopt lidmaatschap stilzwijgend door voor nog een volledig seizoen!

 • Tarieven korfbal

  Tarieven geldig van 1-juli-2024 t/m 30-juni-2025
  per seizoenmaandelijkse incasso
  Basis verenigingslidmaatschap (niet-spelend lid) *€ 60.00€ 5.00
  Senioren€ 318.00€ 26.50
  Junioren€ 240.00€ 20.00
  Aspiranten€ 222.00€ 18.50
  Zaal+Competitie € 240.00€ 20.00
  Alleen trainen € 102.00€ 8.50
  Inschrijfgeld bij (opnieuw) aangaan lidmaatschap bij SC Joure€ 10.00
  Donateur€ 60.00€ 5.00
  Verhaalbare kosten van de bond per geval (zoals rode en gele kaart) **PMPM
  Verhaalbare kosten of opgelegde boetes door de vereniging per gevalPMPM
 • *   Is ook tarief voor langdurig geblesseerden. 
  ** Kosten tuchtzaak op basis van door de bond aangeleverde gegevens.

  Elk 4e, 5e etc. lid van een gezin is vanaf het jongste of minst betalende lid van SC Joure geen contributie verschuldigd. Wel het inschrijfgeld!
  Is hiervan sprake, dan dit bij aanmelding aangeven.

  Opgelet!
  Op moment van aangaan lidmaatschap is contributie verschuldigd tot het einde van het seizoen (30 juni).
  Ook wanneer daarna tussentijds wordt opgezegd!
  Opzegging lidmaatschap voor 1 mei bij de ledenadministratie.
  Daarna loopt lidmaatschap stilzwijgend door voor nog een volledig seizoen!

 • Tarieven kaatsen

  Tarieven geldig van 1-jan-2024 t/m 31-dec-2024
  per seizoen
  Senioren€ 28.20
  Senioren al lid van SC Joure€ 18.20
  Jeugd t/m 17 jaar€ 21.00
  Jeugd al lid van SC Joure€ 11.00
  Al lid van andere kaatsvereniging€ 10.00
  Inschrijfgeld bij (opnieuw) aangaan lidmaatschap bij SC Joure€ 10.00
  Donateur€ 10.00
  Verhaalbare kosten van de bond per geval *PM
  Verhaalbare kosten of opgelegde boetes door de vereniging per gevalPM
 • * Kosten tuchtzaak op basis van door de bond aangeleverde gegevens.

  Opgelet!
  Op moment van aangaan lidmaatschap is contributie telkens verschuldigd voor een geheel seizoen!
  Opzegging lidmaatschap kaatsen voor 31 december bij de ledenadministratie van het kaatsen!
  Daarna loopt lidmaatschap stilzwijgend door voor nog een volledig seizoen!

 • Contributiebetaling

  Algemeen

  De inning van de per seizoen verschuldigde contributie wordt in 12 termijnen uitgevoerd door middel van automatische incasso van het IBANnr dat bij het lid is vastgelegd in de administratie.

  De contributie wordt voor het eerst geïncasseerd bij de eerstvolgende maandelijkse incassorun na inschrijving.

  Opgelet!
  Geef bij komen te vervallen van contributiesteun vóór 1 juli (aanvang nieuwe seizoen) een incassomachtiging af zodat de verschuldigde jaarcontributie in 12 termijnen kan worden voldaan.

  Contributie bestaat uit:

  • Inschrijfgeld in de maand na inschrijving;
  • Verenigingslidmaatschap;
  • Omschrijving spelactiviteit (voor wie deelneemt aan wedstrijden en/of trainingen);
  • Kosten van aan het lid opgelegde boetes door de KNVB, KNKV en/of vereniging;

  Voordat de automatische incasso wordt uitgevoerd, wordt een vooraankondiging middels een e-factuur verstuurd naar het e-mail factuur adres verzonden. Standaard is dit het primaire e-mail adres dat bij de persoonsgegevens van het lid zelf is vastgelegd.

  Indien gewenst kan de e-factuur naar een het e-mail adres van de contact ouder /verzorger of naar een ander factuur- en e-mail adres worden verstuurd.

  Onterechte of onjuiste incassering of geen e-factuur?
  Neem hierover per mail  contact op met de ledenadministratie van de afdeling waar je als lid staat ingeschreven.

  Vermeld daarbij om wie en waarover gaat:  voor- en achternaam lid, debiteurnr en het factuurnummer(s) of maand(en).

  Voetbal

  Rond de 9e dag van de maand (in juli rond de 17e) vindt de incasso plaats.

  Vragen?
  E-mail naar:  ledenadministratievoetbal@scjoure.nl

  Korfbal

  Vragen?

  E-mail naar: ledenadministratiekorfbal@scjoure.nl

 • Betalingsachterstand

  Wanneer door omstandigheden incidenteel niet betaald kan worden, neem dan contact op met de penningmeester of het bestuur!

  Wanneer de contributie niet is betaald, doordat bijvoorbeeld de incasso niet kon worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo of dat de incasso is gestorneerd, wordt een betalingsherinnering verstuurd naar het bij het lid vastgelegde e-mailadres, of indien geregistreerd contact ouder/verzorger e-mailadres of afwijkend factuur e-mailadres.

  Bij een betalingsherinnering kan snel en eenvoudig via een mollie betaallink de nog niet betaalde contributie worden voldaan.
  Herkenbaar aan:


  Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij te late betaling administratiekosten / boete in rekening te brengen.

  Het bestuur hanteert bij een betalingsachterstand het volgende beleid:

  • Na verloop van de laatste betalingsherinnering en niet betalen van de contributie zal het lid worden geschorst en uitgesloten van verdere deelname aan trainingen en wedstrijden, totdat de betalingsachterstand is voldaan.
   De trainer, leider en het wedstrijdsecretariaat worden over de schorsing ingelicht.
  • Is er aan het einde van het seizoen nog steeds sprake van een betalingsachterstand, dan gaan wij over tot het uitschrijven van het lidmaatschap.
  • Het dan nog openstaande bedrag zal in handen worden gegeven van een incassobureau. De extra kosten die dit met zich meebrengt worden door het incassobureau bij het lid in rekening gebracht.
  • Er wordt bij het lid een financiële blokkade gezet om overschrijving naar andere vereniging te voorkomen, totdat de alle contributie is betaald.


  Tijdens de schorsing loopt de contributieverplichting voor 100% door.

 • Contributiesteun

  Is kunnen sporten een probleem omdat door omstandigheden er geen geld is voor de contributiebetaling, dan kan er een aanvraag voor financiële steun worden gedaan.

  Ben je nog geen 18 jaar
  De gemeente de Fryske Marren en Jeugdfonds Sport&Cultuur Friesland werken samen met de Stichting Leergeld Zuidwest Friesland onder de noemer 'Sam& voor alle kinderen'.

  Via Sam& voor alle kinderen kan door een ouder of intermediair een aanvraag woorden gedaan.
   
  Ben je 18 jaar of ouder
  Op de site van Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur lees je wanneer je in aanmerking komt dat het lesgeld en/of materialen wordt betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum en hoe dat kan worden aangevraagd.
   
   
  LET OP!  Dien op tijd de heraanvraag in!
  De goedgekeurde aanvraag geldt voor één seizoen en stopt altijd op 30 juni van elk jaar.
   
  Om voor een nieuw seizoen weer in aanmerking te komen voor financiële steun is het van belang dat deze aanvraag door de ouder of intermediair in de maand mei wordt ingediend via Sam& voor alle kinderen of Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur, zodat de goedkeuring uiterlijk 7 juli in het bezit is van de ledenadministratie.
   
  Wordt de heraanvraag te laat ingediend en is er al een jaarnota van SC Joure toegestuurd, dan zal de jaarnota door het lid zelf aan SC Joure betaald moeten worden!
  Het is niet de verantwoordelijkheid van de vereniging erop toe te zien dat een heraanvraag tijdig wordt gedaan.
   
  Niemand buitenspel
  Er wordt door de KNVB ook geattendeerd op mogelijk andere bronnen voor financiële steun onder het motto "Niemand buitenspel".
  Op deze site van de KNVB is daar meer informatie over te vinden.
   
  NB. SC Joure beschikt niet over een financieel tussenpersoon!