• Eerste hulp bij ongevallen

 • Als Sportclub Joure beschikken we over gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard. Op meerdere plaatsen in het clubgebouw kleine EHBO-verbanddozen met eenvoudige verbandmiddelen beschikbaar te hebben. Bijvoorbeeld achter de bar, in de bestuurskamer of bij het wedstrijdsecretariaat. 

  Stappenplan

  Doet zich een sportongeval met verwondingen voor? Volg dan onderstaande stappen.

  1. Inschatting situatie door coach of begeleider.

   Probeer eerst de situatie te overzien. Maak een inschatting van de ernst van het sport- ongeval. Bekijk hiervoor de verwonding van de voetballer(s). Beoordeel de situatie en vraag je af of de situatie actuur bedreigend is voor de gezondheid van de voetballer op langere termijn. Doet zich zo'n situatie voor? Dan is met spoed deskundige hulp nodig en alarmeer zo snel mogelijk 1-1-2. Zo niet, schat dan in of de situatie zelfstandig te behandelen valt. Wellicht dat de gang naar een (huis)arts of de spoedeisende hulp nodig is.

  2. Taakverdeling

   Neem als coach of begeleider de leiding over de situatie en zorg voor een taakverdeling. Bijvoorbeeld:
   Taak persoon 1: “Jij gaat de ambulance (1-1-2) bellen en zodra je daarmee klaar bent kom je terug.”
   Taak persoon 2: “Jij blijft hier bij mij bij de getroffen sporter.”
   Taak persoon 3:  “Jij gaat op zoek naar de defibrillator, verbandkoffer, dekens, enzovoorts en komt dan terug.”

  3. Behandeling

   Kun je de situatie zelfstandig goed beoordelen en behandelen? Behandel de verwonding dan op de juiste manier zodat er geen verdere schade ontstaat. Heeft de voetballer na jouw behandeling nog deskundige hulp nodig? Ga dan samen naar de (huis)arts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Of zorg ervoor dat de voetballer hier zelf naar toe gaat.

  Voorbeeld

  Een voetballer stapt op een bal. Hij heeft daarna een pijnlijke enkel, die hij niet goed kan belasten.

  De conclusie: er kan sprake zijn van een verstuiking (distorsie) of breuk (fractuur) van de enkel. Specifieke deskundigheid is nodig om dit onderscheid te maken. De voetballer bevindt zich echter niet in een levensbedreigende situatie. En loopt daarbij geen risico blijvend invalide te raken. Er is dus geen sprake van spoed waardoor alarmeren met spoed via 1-1-2 niet nodig is. Behandel de enkel op de juiste manier zodat deze geen verdere schade oploopt. Ondersteun de voetballer op weg naar de (huis-) arts of het ziekenhuis als dat nodig is.

  Bron: KNVB