• Historie

  100 jaar Sportclub Joure

  20 maart 1920 – 20 maart 2020

   

  In 2020 viert viert Sportclub Joure haar 100-jarig bestaan. De eeuwling werd onder een andere naam opgericht, maar het mag sinds 1965 met trots de titel sportclub dragen. Alhoewel de meesten de club vooral als voetbalbolwerk kennen, is de geschiedenis veel rijker dan doet vermoeden. Ook andere verenigingen sloten zich namelijk aan bij de club. SC Joure raakte op die manier verweven met ontelbare mensen en werd voor velen een way of life. Op deze pagina’s volgt een beknopte geschiedenis van Sportclub Joure, maar een compleet boek had ook niet misstaan.

   

  De bal rolt

  In 1905 werd de eerste aanzet gegeven voor een voetbalclub in Joure: ‘Olympia’. Na een aarzelende start speelde de club een aantal jaren competitie, maar als snel gaat de club ter ziele. ‘Olympia’ herrees in 1920 uit de as maar wist pas enkele jaren later een vaste plek in Joure te bemachtigen.

   

  Zoektocht naar een voetbalveld

  Het bleek voor de nieuwe club lastig om een vast veld te vinden. Maar in 1923 lukt het toch en heel toevallig was dit dezelfde plek waar het oude ‘Olympia’ eerder speelde. Jan Slof was de koper en hij verhuurde het voor 250 gulden per jaar aan de club. In 1925 werd de naam van de club veranderd in De Kooi, vernoemd naar de streek waar het veld was te vinden: bij de tramhalte De Kooi.

   

  Friso

  In 1930 bleek er plaats voor een tweede voetbalvereniging in Joure. Op 26 mei werd daarom de rooms-katholieke voetbalvereniging Friso opgericht. Omdat het slechte tijden waren, was het niet gemakkelijk om een clubkostuum te kiezen, want het mocht niet al te veel kosten. Er werd daarom gekozen voor een zwarte broek met een wit shirt. Op het shirt werd een Fries vlaggetje genaaid. Het veld van de nieuwe club lag in die beginjaren bij het Theresiahuis.

   

  Voetbal in oorlogstijd

  Ondanks de oorlog ging het competitievoetbal eerst wel door. Maar het was wel behelpen, onder meer doordat reizen lastig was. Voor Friso was het zelfs nog minder, het veld werd geconfisqueerd en in de strenge winter van 1944 moesten de houten tribunes eraan geloven. Na de bevrijding werden er een aantal bijzondere wedstrijden gespeeld. Onder meer tegen de Royal Artillery Wyckel.

   

  Op de bres voor De Kooi

  Na de oorlog is nog niet alles van goede kwaliteit. Ook de voetballers hebben hiermee te maken. De jongens van De Kooi trappen ballen lek, het net houdt niet alle ballen tegen, de kousen hebben gaten en de shirts zijn verkleurd. De spelers helpen elkaar. Oude schoenen worden weggegeven aan degenen die ze nodig hebben en fietsen worden waar nodig beschikbaar gesteld.

   

  25-jarig bestaan

  Het 25-jarig jubileum werd gevierd in Hotel van Terwisga. Dit hotel in de Midstraat was een belangrijke locatie voor de club. Vele kampioensfeesten en jubilea vonden hier plaats. Zowel voor de voetbal- als de korfbalafdeling was dit een vermaarde ontmoetingsplek. Helaas werd dit pand in de vorige eeuw gesloopt.

   

  Derby in de Jouwer

  In de jaren 50 ontmoeten beide ploegen elkaar voor het eerst in competitieverband. Driemaal wist De Kooi van de plaatsgenoot te winnen en eenmaal was Friso de sterkste. Nadat De Kooi promoveerde naar de 3e klasse, duurde het tot seizoen 1964/1965 voor de volgende derby. Beide ploegen speelden dat seizoen weinig klaar. Friso degradeerde en De Kooi wist maar net boven de degradatiestreep te blijven.

   

  Fusie

  Het aantal leden van beide clubs groeit, maar Joure verandert. Het Friso-terrein moet eerder dan verwacht worden benut voor woning- en scholenbouw. Daarnaast ziet het gemeentebestuur van Haskerland geen kans om op het nieuwe sportveldencomplex twee volledige accommodaties voor spelers en publiek te realiseren. Omdat daarnaast de sportieve prestaties ook niet overhielden, bleken er genoeg factoren te zijn om te fuseren. In 1965 gaan De Kooi en Friso daarom op in de nieuwe voetbalclub.

   

  Clubnaam kiezen

  De KNVB stelde als oprichtingsdatum 20 maart 1920 vast. De eerste jaarvergadering was op 16 augustus 1965 in Hotel van Terwisga. Er stond een belangrijk punt op de agenda: het kiezen van de nieuwe naam. Meer dan de helft van de stemmen gingen naar Sportclub Joure. De andere twee opties: Olympia ’65 en Avena redden het niet.

   

  Vliegende start

  Er moet ook een nieuw tenue gekozen worden en uiteindelijk werd voor een witte broek en wit shirt met groene horizontale band gekozen. De nieuwe club start dat seizoen met 418 leden. Op 22 augustus werd de eerste oefenwedstrijd door SC Joure gespeeld. Het eerste seizoen van de club ging voortvarend; meerdere elftallen werden kampioen. Sportclub Joure zat in de lift en het sportterrein bleek al snel te klein. In het begin waren er maar twee velden beschikbaar. Op 1 november 1966 kwam er een derde bij en in 1969 werd het vierde voetbalveld aangelegd. Eind 1970 telde de vereniging 528 leden en 21 elftallen.

   

  Overdracht van de velden

  In april 1970 werd besloten dat het eigen terrein werd verkocht aan de gemeente Haskerland. De gemeente nam het onderhoud en toezicht op zich. Per 1 september 1970 zou het hele complex voor de tijd van dertig jaar aan SC Joure worden onderverhuurd. De gemeente beloofde om binnen ‘redelijke termijn’ op het hoofdveld een tribune en kleedaccommodatie te bouwen en die aanvullingen kwamen er.

   

  Start KC De Jouwer

  Tussen 1920 en 1959 werden er een aantal pogingen gedaan om het korfbal van de grond te krijgen in Joure, maar de clubs hielden het vaak maar enkele jaren vol. In 1959 waaide er echter een andere wind. De Douwe Egberts fabriek groeide en bracht nieuwe werknemers met een korfbalachtergrond naar Joure. Daarnaast waren er een groot aantal oud-leden van de opgeheven korfbalclub U.T.Y. uit Terkaple-Akmarijp die wel weer wilden korfballen. Deze twee groepen vonden elkaar en dit resulteerde in de oprichting van de korfbalclub op 13 mei 1959. Met twee twaalftallen werd dat jaar aan de competitie deelgenomen.

  Zoektocht naar een veld

  Voor KC De Jouwer was het lastig om een accommodatie te krijgen. De wedstrijden werden daarom op wisselende plekken in Joure gespeeld. Aan de Harddraversweg, waar anno 2020 het verzorgingstehuis Vegelinstate haar plek heeft gevonden, was in de jaren ‘50 en ‘60 nog een openbare U.L.O. gevestigd. Op het sportterrein achter deze school vonden de wedstrijden plaats en men maakte gebruik van de kleedkamers van de school. Ook werd er op het “Expositieterrein” gespeeld waar later de Lyts Luchtenveldschool heeft gestaan.

   

  Het tenue

  Op 14 maart 1960 werd besloten hoe het clubkostuum er uit zou zien. Er werd gekozen voor een wijnrode cirkelrok/shorts en wit shirt. Hoe men tot deze kleurcombinatie kwam en wie deze kleurensamenstelling inbracht is niet bekend, maar origineel waren de kleuren zeker.

   

  Prestaties op het veld

  De clubnaam stond vast, er was een tenue gekozen en op wisselende locaties in Joure werden de wedstrijden afgewerkt. Echter was er een ding dat niet wisselde in die tijd en dat waren de prestaties. Het eerste team speelde sterk, het werd kampioen en promoveerde naar de landelijke tweede klasse. Waar menigeen een roemloos afscheid als gegeven zag, bleek dit toch te kortzichtig gedacht. KC De Jouwer speelde constant en werd in de daaropvolgende jaren een stabiele tweedeklasser. Het tweede team deed ook niet onder voor het eerste en wist ook promotie te bewerkstelligen naar de landelijke klasse.

   

  Keerzijde aan het succes

  Dit succes had echter ook een negatieve kant. Doordat zowel het 1e als 2e team op een hoger niveau acteerde, waren de wedstrijden niet meer om de hoek. De stijgende vervoerskosten brachten de vereniging financieel de nodige hoofdbrekens.

   

  De tweede fusie

  Om de toekomst van de club veilig te stellen, werd daarom toenadering gezocht tot de voetbalvereniging in Joure. Het contact ging vrij gemakkelijk omdat bij Douwe Egberts de bureaus van de voorzitter van SC Joure en de oprichter van KV De Jouwer dichtbij elkaar stonden. Nadat het eerste contact eind 1970 hierover was gelegd, kwamen halverwege 1971 de gesprekken in een afrondende fase. Eind mei werd bij beide verenigingen tijdens de ledenvergadering gestemd over de fusie en op 25 mei was het zover, de omnivereniging SC Joure was geboren.

   

  De zaal

  Zowel de voetbal- als de korfbalafdeling van de club spelen ook in de zaalcompetitie. De wedstrijden worden in De Stuit gespeeld. De zaalcompetitie loopt voor de voetballers gelijk aan de veldcompetitie, maar voor de korfbalafdeling is dit anders. Zij spelen aan het begin van het seizoen op het veld, om vervolgens in de winterperiode zaalcompetitie te spelen. In 1983 komt er een einde aan het zaalvoetbal vanuit SC Joure, in dat jaar werd de zaalvoetbalvereniging Haskerland opgericht. Tot op de dag van vandaag worden er nog wel toernooien gespeeld door de Jouster jeugd en zijn veel leden bij beide verenigingen lid.

   

   

   

   

  Groei en bloei

  De nieuwe vereniging kende een mooie bloeiperiode na de fusie. Sportclub Joure had ongeveer 650 leden in 1971, maar het ledenaantal steeg snel. Wanneer SC Joure haar 60-jarig jubileum viert in 1980, zijn er inmiddels 958 leden.

   

  Toernooien

  De korfbalafdeling timmerde in de jaren 80/90 ook aan de weg als organisator van diverse nationale toernooien. De organisatie ging zo goed dat SC Joure meerdere keren werd gevraagd om als gastheer te fungeren. Ook de voetbaltak zal door de jaren heen diverse evenementen en toernooien organiseren. De noordelijke bekerfinales werden zelfs tweemaal op het Jouster sportpark gespeeld, in 2016 & 2018.

   

  Korfbal 1e klasse

  Vanuit de lagere regionen van het korfbal, stomen de Jouster korfballers langzaamaan op naar het landelijke niveau. Goede lichtingen spelers bleven bij elkaar en er werd gebouwd aan een goede ploeg. Het voorlopige hoogtepunt werd behaald in de jaren 90, wanneer de 1e klasse werd bereikt. Op dit niveau bleef SC Joure een aantal jaren actief, totdat begin 2000 het sportieve verval inzet.

   

  Zaterdag versus zondag

  Er werd bij de voetbalafdeling van de club niet alleen strijd geleverd tegen andere clubs. Ook binnen de club was er sprake van een sportieve strijd. Er zijn namelijk twee dagen waarop gevoetbald wordt: zaterdag en zondag, maar welke tak is nu het beste/belangrijkste? Vanaf 1952 was er al een zaterdagafdeling binnen De Kooi, maar het was stuivertje wisselen qua niveau. Dan weer kende de zondag-afdeling een goede periode maar dit werd dan gevolgd door tropenjaren bij de zaterdag-afdeling.

   

  Topsport op zondag

  Aan het begin van deze eeuw ging het roer bij de voetbalafdeling van Sportclub Joure om. Er werd vol ingezet om een topsportklimaat te ontwikkelen en het niveau steeg enorm. Vanuit de 2e klasse werd in twee jaar tijd doorgestoomd naar de hoofdklasse. In beide jaren werden de Jousters kampioen. De club was ineens een serieuze tegenstander en tot en met het seizoen 2015/2016 werd er 1e klasse of hoofdklasse gespeeld. Het seizoen daarop moest het elftal terug worden getrokken uit de competitie. Daarom moest Zondag 1 in het seizoen 2017/2018 in de 5e klasse instromen. Het seizoen daarna werd de ploeg na een uitermate spannende competitie kampioen en zodoende speelt het momenteel 4e klasse.

   

  Bekerwedstrijden

  De meest memorabele momenten uit de topsportperiode zijn wel de bekerwedstrijden die SC Joure mocht afwerken. Onder meer FC Groningen en Cambuur waren tegenstanders van de club. Een hoogtepunt was in 2009, toen eredivisionist FC Twente op bezoek kwam. De bekerwedstrijd werd dik verloren, maar was met 1500 toeschouwers een bijzondere ontmoeting.

   

  Het clubhuis

  Al bijna twee decennia maakt Sportclub Joure gebruik van het huidige clubhuis. Maar voor menig (oud)voetballer is dit niet het ‘echte’ clubhuis. Het voormalige clubhuis is namelijk gelegen aan de Hoge Zomerdijk 1. Dit pand staat dan ook synoniem voor bijzondere herinneringen. Vele mooie feesten en bijeenkomsten zijn hier georganiseerd in de loop van de jaren.

   

  Vrouwenvoetbal

  Al in de jaren 70 werd er een begin gemaakt met vrouwenvoetbal in Joure. Dit was echter geen lang leven beschoren. Na een moeilijke beginperiode is het voetbal voor vrouwen anno 2020 niet meer weg te denken bij de club. Meerdere meisjes- en damesteams spelen competitievoetbal bij SC Joure.

   

  Bekende Jouster voetballers

  Als er aan Sportclub Joure wordt gedacht dan passeren automatisch een paar ‘beroemde Jouster voetballers’ de revue. Onder andere: Henk Zoetendal, Henk de Groot, Jelle ten Rouwelaar, Andries Noppert, Lisanne van der Wal en Stefan Boersma waren/zijn als voetbalster/voetballer bij SC Joure actief en hebben vervolgens hun schreden verdiend in het nationale/internationale voetbal.

   

  Eigen jeugd

  Voordat deze spelers/speelsters uit konden groeien tot ‘bekende Jousters’ hadden ze wel een goede opleiding nodig. Dat is iets waar de club in investeert. In de afgelopen jaren is de Jouster jeugd steeds meer geïntegreerd in de club, de jeugd heeft namelijk de toekomst. Met trots kan Sportclub Joure daarom ook zeggen dat in de prestatieteams vooral eigen jeugd speelt. Zaterdag 1 speelt verdienstelijk mee in de 2e klasse, maar hoopt de komende jaren nog een stap te maken richting 1e klasse.

   

  Golfbeweging bij korfbal

  Bij de voetbaltak is er vaak een natuurlijke aanwas van jeugdleden. Dit is echter minder vanzelfsprekend voor de korfbalafdeling van Sportclub Joure. Na een bloeiperiode in het eerste decennium van de twintigste eeuw, braken er een aantal magere jaren aan. Maar de groei zit er momenteel weer in bij de korfbaltak.

   

  Vooruitblik

  Terugblikken op 100 jaar Sportclub Joure is een immense taak gebleken. Er is teveel gebeurd om in een paar pagina’s recht te doen aan de rijke historie van de club. Vele hoogte- maar ook enkele dieptepunten zijn er geweest in deze periode. Maar als wij vooruitkijken dan zien we een sterke club, die gedragen door een grote groep vrijwilligers, zeer toekomstbestendig is. Op naar de volgende 100 jaar!