• De kaatsclub Joure houdt zondag 28 augustus haar tweede wedstrijd voor senioren. Die vindt vanaf 11.00 uur plaats op de velden van SC Joure.
     
    ,Afgelopen seizoen hield de kaatsclub succesvolle clinics, onze eerste wedstrijd in juni en vele mooie kaatsvrijdagavonden met een prima deelname van rond de vijfentwintig enthousiaste jeugd en volwassen kaatsers”, aldus Jan Prins, voorzitter van de kaatsclub Joure.
     

    Bij de wedstrijd voor senioren wordt gekaatst om prijzen en kransen. Na afloop is er een hapje en een drankje. Iedereen is welkom om langs te komen of mee te doen.

    Beginnende en ervaren kaatsers kunnen zich opgeven tot 26 augustus via kaatsclub.joure@gmail.com.