• Aangepast December: Kerstloten verkoop en alleen de trekking van de prijswinnaars

  • Door de Corona maatregelen vindt op de vrijdagavond 17 december 2021 alleen de trekking en bekendmaking van de winnaars van de Kerstverloting plaats.