• Het lidmaatschap

 • Over het aanmelden

  SC Joure heet je van harte welkom als lid van de afdeling Voetbal of Korfbal.

  • Volg maximaal 3 proeftrainingen als je nog twijfelt of voetbal of korfbal wat voor je is.
  • Aanmelden kan alleen bij de ledenadministratie van de betreffende afdeling.
  • Meldt je bij overschrijving naar SC Joure voor afdeling voetbal uiterlijk 13 juni aan!
   Dan heeft de ledenadministratie de tijd om je aanmelding tijdig te kunnen verwerken vóór de KNVB sluitingsdatum en -tijd!
  • Na aanmelding en inschrijving ontvang je een bevestiging met aanvullende informatie.
  • Het lidmaatschap wordt bij aanmelding aangegaan voor een heel seizoen of het resterende deel bij tussentijdse aanmelding.
  • Het lidmaatschap wordt bij niet tijdige afmelding stilzwijgend voor een volledig seizoen verlengd.
 • Over het afmelden

  SC Joure respecteert je keuze om je af te melden als lid en waardeert het wanneer je als vrijwilliger en/of supporter betrokken blijft. 

  • Afmelding dient vóór 1 mei gedaan te zijn!  Hiervan is ook sprake bij een (voorgenomen) overschrijving of afmelding!!
  • Afmelden kan alleen bij de ledenadministratie van de afdeling waarvoor je als lid staat ingeschreven.
  • Van de afmelding ontvang je binnen 14 dagen een bevesting. Bewaar dit als bewijs!
   Niet ontvangen? Neem dan na 14 dagen direct contact op en niet pas na 1 juni!
  • De afmelding kan tot 1 juli kosteloos ongedaan worden gemaakt. Na 1 juli is het inschrijfgeld weer verschuldigd.
 • Meer informatie over het lidmaatschap