• Welkom als lid bij SC Joure afdeling Voetbal

  Lees eerst onderstaande tekst voordat je onderaan deze tekst op de knop AANMELDEN klikt.

  De ledenadministratie krijgt bericht van je aanmelding en stuurt na inschrijving een bevestiging daarvan per e-mail met aanvullende informatie.
  Na inschrijving ben je gerechtigd om deel te nemen aan trainingen en (competitie)wedstrijden. 

  Belangrijk om te weten bij invullen van het aanmeldformulier:

  • Keuze Veld/Algemeen: Spelend bondslid voor deelname aan trainingen en competitie wedstrijden op zaterdag of zondag.
   Voor alle leeftijdscategoriën inclusief de mini's
   Voor jeugd Jo8 t/m Jo19 is de speeldag Zaterdag. Mini's spelen op Vrijdagmiddag
   NB! Senioren moeten keuze Zaterdag (aanname indien niets ingevuld) of Zondag aangeven.
  • Niet-Spelend: Bondslid voor o.a. wedstrijdgerateerde functie zoals trainer/coach of leider. In Opmerkingenveld de rol/functie vermelden.
  • G-voetbal: is passend voetbal voor jeugdleden met een beperking
   Wel van belang dat ook keuze Veld/Algemeen wordt aangevinkt.
  • Vrijdag 7x7: Spelend bondslid voor deelname training en wedstrijden op vrijdag(avond).
   Voor alleen senioren
  • Alleen trainen: Verenigingslidmaatschap + deelname aan training op dinsdag-, woensdag- en/of donderdagavond.
  • Wil je nog een mobielnummer laten registreren?
   Bijvoorbeeld van andere ouder/verzorger? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen.
  • Wil en kun je iets betekenen voor de vereniging?
   Bijvoorbeeld EHBO diploma, leider of trainer van een team, of anders? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen.
  • Financiële ondersteuning: Heb je een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij Stchting Leergeld om de contributie te kunnen betalen of voornemens dit te doen?
   Geef dit aan bij de bettreffende vraag. IBANnr blijft noodzakelijk om eventuele niet contributie gerelateerde kosten te kunnen incasseren, zoals door KNVB of vereniging opgelegde boetes.
   Inschrijving als lid vindt plaats nadat de ledenadministratie de goedkeuring van de betalende instantie heeft ontvangen.

  Bij aanmelding:

  • Wordt tot wederopzegging incasso machtiging aan SC Joure verleent om van het opgegeven IBANnr bedragen af te schrijven die verband houden met het lidmaatschap en uitoefening van een sport bij SC Joure.
  • Wordt ermee akkoord gegaan dat na het aangaan van het lidmaatschap bij opzegging contributie is verschuldigd tot einde van het seizoen.
  • Ben je als lid, ouder/verzorger ermee bekend dat beëindiging van het lidmaatschap vóór 1-mei bij de ledenadministratie moet zijn ingediend en anders het lidmaatschap én contributieverplichting voor nog één seizoen doorloopt.
   Het seizoen loopt van 1-juli t/m 30-juni. 

  Buitenlandse nationaliteit:

  Beschik je niet over de Nederlandse nationaliteit en ben je tussen de 10 en 18 jaar dan moet er bij de FIFA internationale overschrijving worden aangevraagd.
  Ook als het een eerste aanmelding voetbal ooit betreft!! 
  Anders mag je niet deelnemen aan competitiewedstrijden!

  De aanvraag daarvoor moet bij de KNVB / FIFA aangeleverd zijn in periode half juni t/m 31 augustus of in de maand januari !!

  Belangrijk:
  De aanvullende documenten om een aanvraag op te starten zijn:

  • Geboortebewijs speler.
  • Identiteitsbewijs speler (voor- en achterkant).
  • Identitietsbewijs ouders (voor- en achterkant).
  • Bewijs van woonverblijf speler en ouders en vestigingsdatum.
   Dit mag uitreksel basisregistratie gemeente of een kopie zijn van een recente rekening van een nutsbedrijf met daarop de duidelijk zichtbaar de familienaam en woonadres. Documenten mogen niet ouder zijn dan 6 maanden.

  Indien je als speler bent meeverhuisd met je ouders/verzorgers niet aan voetbal gerelateerd, dan ook aanleveren:

  • Schriftelijke verklaring reden verhuizing en indien arbeidsgerelateerd een werkgeversverklaring van één van de ouders.
  • Werkvergunning indien hele gezin vanwege werk naar Nederland zijn verhuisd en van buiten de EU komen.

  Indien speler naar Nederland als vluchteling komt met ouders om politiek, godsdienstige of ander humantaire reden(en) ook:

  • Status van speler. 
   Kopie verblijfsvergunning of vreemdelingen ID (voor- en achterkant).
   Of kopie officeel bewijs dat speler is toegelaten tot asielprocedure.
  • Idem voor status ouders

  Stuur daarom direct na je aanmelding een kopie van deze documenten op naar ledenadministratievoetbal@scjoure.nl

  Het kan zijn dat de KNVB nog aanvullende documenten of vestigingsreden opvraagt.