• Welkom als lid bij SC Joure afdeling Voetbal

  Lees eerst onderstaande tekst voordat je onderaan deze tekst op de knop AANMELDEN klikt.

  De ledenadministratie krijgt bericht van je aanmelding en stuurt na inschrijving een bevestiging daarvan per e-mail met aanvullende informatie.
  Na inschrijving ben je gerechtigd om deel te nemen aan trainingen en (competitie)wedstrijden.

  Belangrijk om te weten bij invullen van het aanmeldformulier:

  • Keuze Veld/Algemeen: Spelend bondslid voor deelname aan trainingen en competitie wedstrijden
   Voor alle leeftijdscategoriën inclusief de mini's
   Voor jeugd Jo8 t/m Jo19 is de speeldag Zaterdag. Mini's spelen op Vrijdagmiddag
   NB! Senioren moeten keuze Zaterdag (aanname indien niets ingevuld) of Zondag aangeven;
  • G-voetbal: is passend voetbal voor jeugdleden met een beperking
   Wel van belang dat ook keuze Veld/Algemeen wordt aangevinkt;
  • Vrijdag 7x7: Spelend bondslid (deelname training en wedstrijden) voor Senioren;
  • Alleen trainen: Verenigingslidmaatschap + deelname aan training op dinsdag-, woensdag- en/of donderdagavond;
  • Wil je nog een mobielnummer laten registreren?
   Bijvoorbeeld van andere ouder/verzorger? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen;
  • Wil en kun je iets betekenen voor de vereniging?
   Bijvoorbeeld EHBO diploma, leider of trainer van een team, of anders? Vermeld dit dan in het veld Opmerkingen;
  • Heb je een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij Stchting Leergeld om de contributie te kunnen betalen of voornemens dit te doen?
   Geef dit aan bij de bettreffende vraag. IBANnr blijft noodzakelijk om eventuele niet contributie gerelateerde kosten te kunnen incasseren, zoals door KNVB of vereniging opgelegde boetes.
   Inschrijving als lid vindt plaats nadat de ledenadministratie de goedkeuring van de betalende instantie heeft ontvangen;

  Bij aanmelding:

  • Wordt tot wederopzegging incasso machtiging aan SC Joure verleent om van het opgegeven IBANnr bedragen af te schrijven die verband houden met het lidmaatschap en uitoefening van een sport bij SC Joure;
  • Wordt ermee akkoord gegaan dat na het aangaan van het lidmaatschap bij opzegging contributie is verschuldigd tot einde van het seizoen;
  • Ben je als lid, ouder/verzorger ermee bekend dat beëindiging van het lidmaatschap vóór 1-mei bij de ledenadministratie moet zijn ingediend en anders het lidmaatschap én contributieverplichting voor nog één seizoen doorloopt.
   Het seizoen loopt van 1-juli t/m 30-juni. 

  Buitenlandse nationaliteit:

  Beschik je niet over de Nederlandse nationaliteit en ben je tussen de 10 en 18 jaar dan moet er bij de FIFA internationale overschrijving worden aangevraagd.
  De aanvraag daarvoor moet bij de FIFA binnen zijn in periode half juni t/m 31 augustus of in de maand januari !!
  Ook als het een eerste aanmelding voetbal ooit betreft!! 

  Belangrijk:
  De aanvullende documenten om een aanvraag op te starten zijn:

  • Pasjes van de verblijfsvergunningen van de speler en van ouders (indien mee verhuisd).
   Anders een verklaring van het gezin of tehuis waar de speler nu verblijft en dat de betreffende speler op het opgegeven adres woonachtig is.
  • Bewijs van woonverblijf, mag een recente rekening zijn van een nutsbedrijf met vermelding van de familienaam en adres.

  Stuur daarom direct na je aanmelding een kopie van deze documenten op naar ledenadministratievoetbal@scjoure.nl