• Er is op dit moment een administratief probleem met de Sportlink Club ledenadministratie. 
  Hierdoor kan de contributiebetaling voor de afdeling voetbal niet volledig en juist worden uitgevoerd. . 
  Dit is gemeld bij Sportlink support.

  Sportlink support kan nog niet aangeven wanneer zij verwachten dit opgelost te hebben.

  Zodra het probleem is opgelost zal de incassorun voor de maandelijkse contributiebetaling worden aangemaakt.
  Per mail wordt dan eerst weer de e-factuur ter aankondiging van de incasso verstuurd.

  Het probleem kan ertoe leiden dat de incasso voor de maand december kort op die van november zou kunnen volgen.
  Graag daar rekening mee houden zodat er voldoende saldo op de rekening staat en de incasso kan worden uitgevoerd.
  Alvast dank voor de medewerking.