• Privacy & Cookies

  PRIVACYVERKLARING SC JOURE                                                                  20 juli 2018

                                                                                                                                         

  Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij die gegevens gebruiken.

  SC Joure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


  1.Persoonsgegevens algemeen

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  SC Joure verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

  - Voorletters, roepnaam en achternaam,
  - Geslacht,
  - Geboortedatum,
  - Geboorteplaats,
  - Overlijdensdatum (bij overlijden tijdens het lidmaatschap), 
  - Adresgegevens,
  - Telefoonnummers (vast en/of mobiel),
  - E-mailadres(sen),
  - Pasfoto (indien nodig voor de digitale KNVB en KNKV spelerspas),
  - Legitimatienummer,
  - Bankrekeningnummer,
  - Soort sportactiviteit,
  - Type lid (spelend lid, niet spelend lid, erelid, lid van verdienste, donateur/sponsor, vrijwilliger),
  - Lidmaatschapsnummer,
  - Foto’s en films ten behoeve van sport- of clubactiviteit

   

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Indien je in loondienst bent bij SC Joure, worden van jou ook de salarisgegevens + BSN geregistreerd. 

  Het kan voorkomen dat jij of je kind op een foto, video/film op onze website, De Spil, nieuwsbrieven, apps of sociale media staat. Of dat je naam of die van je kind wordt genoemd, bijvoorbeeld in een wedstrijdverslag. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van de betreffende foto(‘s) sturen naar de redactie van de website: website@scjoure.nl.

  In specifieke gevallen kunnen er dieet of medische gegevens gevraagd worden voor het uitoefenen van de sport of deelname aan een activiteit. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

  Bij langdurige blessure wordt de aard van de blessure vastgelegd i.v.m. aanpassing contributie.
  Als dit niet meer van toepassing is worden deze gegevens verwijderd.


  Waarom wij gegevens nodig hebben
  SC Joure verwerkt je persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen.

  - Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) of,

  - Inschrijving als lid bij de Koninklijke Nederlandse Korfbalverbond (KNKV),
  - Afhandelen van de contributie en andere betalingen,

  - Voor de uitoefening van de sportactiviteit,
  - Informeren over (sport-)activiteiten,
  - Uitnodigen voor bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering,
  - Beheren van de wachtlijst voor (jeugd)leden.

  Hoe lang wij gegevens bewaren
  SC Joure zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens van vrijwilligers in een oud-relatiebestand bewaard, tenzij het lid bij afmelding aangeeft dat de gegevens niet bewaard mogen worden. De gegevens van dit oud-leden bestand worden toegepast bij uitnodigingen voor reünies, uitnodigingen voor activiteiten, vrijwilligerswerk enz. De bewaartermijn van de persoonsgegevens moeten wij in verband met de fiscus, zeven jaar bewaren in onze de financiële administratie. Behoudens deze bewaarplicht worden gelden de volgende termijnen voor de opslag van persoonsgegevens:

  - leden, donateurs

  opgenomen in het oud-ledenbestand tenzij lid aangeeft dit niet te willen

  - sponsoren, leveranciers 

  gedurende de looptijd van de overeenkomst

  - vrijwilligers     

  opgenomen in het oud-relatiebestand tenzij vrijwilliger aangeeft dit niet te willen

  - nieuwsbrief abonnees

  gedurende periode dat men is aangemeld

  - medewerkers in dienst van de club

  gedurende de periode dat men een contract heeft


  Persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten en evenementen, zullen tot maximaal drie maanden na afloop van het evenement bewaard worden.

  Persoonsgegevens op de wachtlijst voor (jeugd)leden zullen verwijderd worden bij aangaan lidmaatschap of indien een plek op de wachtlijst niet langer gewenst is.

  Delen met anderen
  SC Joure deelt jouw relevante persoonsgegevens met vrijwilligers en alleen indien nodig voor de uitoefening van hun taken.Verwerking en bewerking van persoonsgegevens vindt plaats in Sportlink waarmee ook uitwisseling van persoonsgegevens met de KNVB en KNKV plaatsvindt. Onze website wordt gehost door VoetbalAssist, wat inhoudt dat ook met hen relevante persoonsgegevens worden gedeeld.

  In geval van een betalingsachterstand kunnen wij jouw gegevens delen met derden ten behoeve van incasso. Wij delen gegevens in voorkomende gevallen alleen met partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens is gewaarborgd. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij delen nooit persoonsgegevens met andere derden, zoals commerciële bedrijven en sponsoren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Verwijderen van jouw gegevens kan alleen als je geen lid (meer) bent van SC Joure.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de ledenadministratie van:

  - de afdeling voetbal ledenadministratievoetbal@scjoure.nl

  - de afdeling korfbal ledenadministratiekorfbal@scjoure.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan moet het e-mail adres waarmee het verzoek wordt gedaan overeenkomen met het e-mail adres van het lid of ouder/verzorger dat in de administratie bij het lid is vastgelegd. Daarbij vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij je om in deze kopie bepaalde gegevens ter bescherming van jouw privacy zwart te maken. In geval van paspoort bijvoorbeeld je paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort.
  Je kunt hierbij gebruik maken van de Kopie ID app van de overheid. De kopie van je identiteitsbewijs wordt niet bewaard.

   

  Beveiliging
  SC Joure neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via website@scjoure.nl.

  Vragen
  Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom bekijken we wel elk jaar of het privacy beleid nog voldoende waarborgen biedt en goed wordt uitgevoerd. Met vragen kun je terecht bij website@scjoure.nl.

  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

  2. Privacy

  Toepasselijkheid
  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van SC Joure en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens.

  Surfgedrag en statistieken
  Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

  Nieuwsbrief
  Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie vanuit de club. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

  Cookies
  De website www.scjoure.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van SC Joure beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren, zodat SC Joure na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. SC Joure gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt je een lijst van cookies die geplaatst worden door de SC Joure website en hun functionaliteit. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.                                                                                                                                   

  Standaardcookies
  Deze worden alleen geplaatst indien je toestemming geeft.
  Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

  Cookies weigeren
  Om onze website te gebruiken dien je akkoord met het gebruik van cookies op de website. Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

  Google Analytics
  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt SC Joure inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan SC Joure de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. SC Joure kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Om die reden hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

  Facebook
  Indien je ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via SC Joure cookies op jouw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van jouw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de SC Joure website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

  Twitter
  SC Joure plaatst Twitter cookies op je pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de SC Joure website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

  Instagram
  Wij gebruiken Instagram cookies om een tijdlijn weer te geven van onze laatste foto’s op Instagram. Als je geen toestemming geeft voor deze cookies, is het niet mogelijk om deze tijdlijn met onze foto’s te zien.

  Links
  Op de websites van SC Joure zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. SC Joure kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.