•  

  Leider, niet-spelende leden en vrijwilligers OPGELET!

  Inleverdata verkochte lotenboekjes

  Graag achterkantje + geld (spelers via leiders) inleveren in clubhuis op:

  • Zaterdag 27 november van 8.30 tot 14.00 uur
  • Zaterdag 4 december 8.30 tot 14.00 uur

  Of inleveren bij Gerda v.d. Meer op Bakboard 19 vóór 10 december

  Alles natuurlijk volgens de dan geldende coronaregels.